Algemene info

Thomas Vandemeulebroucke is een advocaat die zich sinds de oprichting van zijn kantoor met veel gedrevenheid heeft toegelegd op het strafrecht en het strafprocesrecht in al zijn facetten.

De voorkeurmateries van het kantoor betreffen het strafrecht, in de rol van verdediging en als raadsman van de burgerlijke partij voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het Hof van Assisen.

Daarnaast behandelt advocaat Vandemeulebroucke diverse procedures betreffende aansprakelijkheidsrecht, handelsrecht (invordering en betwisting factuurschulden), aannemingsrecht en personen – en familierecht, steeds met dezelfde gedrevenheid teneinde zijn cliënteel, dat zowel bestaat uit particulieren als ondernemingen, optimaal te behartigen.

Loopbaan

Thomas Vandemeulebroucke studeerde aan de KULeuven afdeling Kortrijk en daarna aan de KULeuven.

Reeds aan de KULeuven was het strafrecht en het strafprocesrecht de drive van meester Thomas Vandemeulebroucke.

Hij behaalde zijn diploma rechten in 2003, waarna hij zijn stage begon in Brugge om uiteindelijk in 2006 zijn eigen kantoor op te richten te Kortrijk.

Contact

MEENSESTEENWEG 454
8501 BISSEGEM

T 056 35 72 73
F 056 35 72 83
M 0477 62 05 84

info@advocaatvandemeulebroucke.be

Raadpleging: enkel op afspraak