top of page

Rechtsdomeinen

_edited.jpg

strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging van beklaagde voor Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Assisen

 • Bijstand aan slachtoffers van misdrijven bij procedure burgerlijke partijstelling

 • Verdediging van aangehoudene voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling

 • Bijstand aan gedetineerde bij procedure voor de Strafuitvoeringsrechtbank

 • Bijstand aan verdachte bij politie en onderzoeksrechter naar aanleiding van het eerste verhoor (Salduz bijstand)

 • Verkeersrecht (alle verkeersovertredingen)

strafrecht
 • Invordering van facturen

 • Contractuele geschillen

 • Koop en verkoop van roerende en onroerende goederen

 • Handelshuur

 • Huur en verhuur van roerende goederen

_edited.jpg

handelsrecht

handelsrecht
_edited.jpg

aannemingsrecht

 • Aansprakelijkheid van aannemers en architecten

 • Gerechtelijke en minnelijke expertises

 • Opstellen van aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden

 • Bemiddeling en geschillen voor de rechtbank

aannemingsrecht
 • Echtscheidingen

 • Onderhoudsgeld

 • Verblijfsrecht voor kinderen

_edited.jpg

personen- en

familierecht

personen- en familierecht
_edited.jpg

tuchtrecht

 • In het tuchtrecht gaat het om de beoordeling van het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional. Het gaat dan om de (on)behoorlijkheid van het gedrag van de professional.

 • Daarnaast wordt het vakmanschap getoetst: Handelt de aangeklaagde zoals van een redelijk bekwaam en zorgvuldig optredend beroepsgenoot mag worden verwacht en voldoet het handelen aan de regelgeving binnen de beroepsgroep? 

tuchtrecht
bottom of page