Rechtsdomeinen

_edited.jpg

strafrecht

  • Strafrechtelijke verdediging van beklaagde voor Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Assisen

  • Bijstand aan slachtoffers van misdrijven bij procedure burgerlijke partijstelling

  • Verdediging van aangehoudene voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling

  • Bijstand aan gedetineerde bij procedure voor de Strafuitvoeringsrechtbank

  • Bijstand aan verdachte bij politie en onderzoeksrechter naar aanleiding van het eerste verhoor (Salduz bijstand)

  • Verkeersrecht (alle verkeersovertredingen)

 
  • Invordering van facturen

  • Contractuele geschillen

  • Koop en verkoop van roerende en onroerende goederen

  • Handelshuur

  • Huur en verhuur van roerende goederen

_edited.jpg

handelsrecht

 
_edited.jpg

aannemingsrecht

  • Aansprakelijkheid van aannemers en architecten

  • Gerechtelijke en minnelijke expertises

  • Opstellen van aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden

  • Bemiddeling en geschillen voor de rechtbank

 
  • Echtscheidingen

  • Onderhoudsgeld

  • Verblijfsrecht voor kinderen

_edited.jpg

personen- en

familierecht

 
_edited.jpg

tuchtrecht

  • In het tuchtrecht gaat het om de beoordeling van het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional. Het gaat dan om de (on)behoorlijkheid van het gedrag van de professional.

  • Daarnaast wordt het vakmanschap getoetst: Handelt de aangeklaagde zoals van een redelijk bekwaam en zorgvuldig optredend beroepsgenoot mag worden verwacht en voldoet het handelen aan de regelgeving binnen de beroepsgroep?